» » ວຽງສະໄຫມ, ເພັດມະນິກອນ, ສົມສັກ ໄຊຈະເລິນ - ລວມຮິດຄ້າຍຕອງປະເສິດ

ວຽງສະໄຫມ, ເພັດມະນິກອນ, ສົມສັກ ໄຊຈະເລິນ - ລວມຮິດຄ້າຍຕອງປະເສິດ Album

  • Performer: ວຽງສະໄຫມ, ເພັດມະນິກອນ, ສົມສັກ ໄຊຈະເລິນ
  • Title: ລວມຮິດຄ້າຍຕອງປະເສິດ
  • Size MP3 ver: 2363 mb
  • Size FLAC ver: 1638 mb
  • Country: Laos
  • Style: Karaoke
  • Label: TS
  • Rating: 4.8 of 5
  • Genre: Pop / Folk, Country
ວຽງສະໄຫມ, ເພັດມະນິກອນ, ສົມສັກ ໄຊຈະເລິນ - ລວມຮິດຄ້າຍຕອງປະເສິດ Album

Tracklist

1ຝາກພງວອນສາວ
2ສົງການປະທານໃຈ
3ກ້ຽງສາວຢາງຄຳ
4ສົງສານສາວແມ່ຣ້າງ
5ຢ້ານເນຍນອກໃຈຜົວ
6ກ້ຽງສາວຫນວງບິກ
7ຝົນແລ້ວແຕ່ງບໍ່ທັນ
8ລຳຊິ້ງ
9ພົບຣັກສາວດົງຢາງ
10ສາລະວັນ